Nghị định 91/2009 ra đời đưa ra điều kiện về kinh doanh vận tải bằng ô tô. 5 loại ô tô được nghị định nêu ra gồm có: xe vận chuyển hành khách, xe kinh doanh theo hợp đồng, xe buýt, xe kinh doanh vận tải khách du lịch và xe kinh doanh vận tải container. Nghị định được đưa ra yêu cầu các loại xe ô tô vận tải này phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và cũng đưa ra mức xử phạt đối với các phương tiện không chấp hành theo nghị định. Sau đây chúng tôi sẽ nêu rõ về mức xử phạt khi vi phạm những điều được quy định trong  nghị định này.

kiem tra lap hop den 1

Xử phạt nếu xe không lắp thiết bị giám sát hành trình

Trong mục 6 điều 26 của nghị định 34/2010/NĐ – CP ngày 02/04/2010 và nghị định bổ sung sử đổi số 71/2012/NĐ – CP ngày 19/09/2012 về mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định trong lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với số tiền phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Các lỗi vi phạm cụ thể như sau: Điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp đặt nhưng không cho thiết bị hoạt động hoặc không đúng như quy chuẩn của nghị định đưa ra.

Mức xử phạt bắt đầu từ 01/07/2013 và các loại xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị theo đúng như tiêu chuẩn của nghị định, thiết bị giám sát hành trình phải được BGTVT chứng nhận hợp chuẩn.

Mức xử phạt sẽ căn cứ vào từng lỗi vi phạm và số lần vi phạm của từng xe kinh doanh vận tải.

Mức xử phạt cũng không hề nhỏ nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chính vì vậy các chủ phương tiện cần nắm bắt thời gian và mức xử phạt để có thể chấp hành theo đúng quy định của Chính Phủ đưa ra nhằm góp phần xây dựng một nền giao thông văn minh và lớn mạnh hơn.

Bài viết liên quan

Ẩn Quảng Cáo [X]